Usługi świadczone przez nasze Biuro Rachunkowe

Naszym klientom proponujemy między innymi usługi w zakresie:
Prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów oraz Ksiąg Rachunkowych (tzw. pełna księgowość)
– ewidencja przychodów i rozchodów,
– ewidencje VAT,
– ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
– obsługa kadr i płac,
– obsługa rozliczeń właścicieli,
– rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz ZUS
– ewidencje przebiegu pojazdu
– deklaracje PIT oraz CIT
– sporządzanie bilansów oraz dokumentacji okołobilansowej

Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowych
– ewidencja przychodów,
– ewidencje VAT,
– obsługa pracowników
– rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz ZUS

Obsługa kadrowo-płacowa
– sporządzanie list płac,
– teczki pracownicze i akta osobowe,
– deklaracje ZUS,
– deklaracje podatkowe pracowników
– deklaracje podatkowe właścicieli

A ponadto:
sporządzanie rocznych zeznań podatkowych: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28 oraz innych,